TDT

Co robimy... i Prawo w pigułce

TDT

Każda pomoc ma ogromne znaczenie 

Tylko Ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia - prawdziwego poczucia spełnienia.

Anthony Robbins

Nasze działania można wspierać finansowo lub rzeczowo albo organizując bale dobroczynne, aukcje, biegi integracyjne, obozy sportowe na rzecz dzieci i młodzieży potrzebującej. Rozliczamy się z każdej złotówki, którą pozyskujemy. Wszystkim Darczyńcom, Firmom oraz Instytucjom, Partnerom Programu TAK DLA TRANSPLANTACJI, którzy wspierają nasze działania, serdecznie dziękujemy za pomoc i zaufanie jednocześnie zapraszając do współpracy wszystkich, którzy pragną z nami dawać radość.

Dołącz do nas!

Alicja Chachaj i Janek Statuch 

 

Co robimy 

Tak Dla Transplantacji to ogólnopolski program Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

którego głównym zadaniem jest popularyzacja idei transplantacji, pomoc osobom niepełnosprawnym

(w tym dzieci i młodzieży) oraz wsparcie budowy modułu C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

w którym mieścić się będzie Centrum Leczenia Mukowiscydozy i Przeszczepu Płuc.


Osobnym tematem w ramach programu są dzieci i młodzież. Dzięki akcji „WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE”

mogą aktywnie uczestniczyć w olimpiadach letnich, jak i igrzyskach zimowych w kraju i za granicą.

Organizujemy i wspieramy wiele imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Pomagamy „wrócić” po transplantacji do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym

i zawodowym. Na pewno nie byłoby realizacji tych programów bez pomocy tysięcy wrażliwych

i życzliwych nam ludzi, firm lub sponsorów.

 Od lat wspierają nasze działanie prof. dr hab. n. med. Marian Zembala,

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki,

prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski, koordynatorzy, lekarze i pielęgniarki ze szpitali

w całym kraju, firma PGNiG oraz Fundacja PGNiG, Wheeler, Media-Markt, Wydawnictwo

ZNAK, Stowarzyszenie Nordic Walking, znakomici sportowcy (Paweł Januszewski,

Przemysław Saleta, Czesław Lang, Krystian Herba, Jerzy Górski), Paweł Kukiz, dziennikarze:

Michał Olszański, Krzysztof Łoniewski, Krzysztof Głombowicz, Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

w których odbywają się nasze akcje, sandomierscy ogrodnicy i anonimowi darczyńcy.

 

Prawo w pigułce  

http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasT&passName=transplantacja

 

 

Wspomóż Fundację 

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Program TAK DLA TRANSPLANTACJI

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddzia w Zabrzu

Nr konta: 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

z dopiskiem TAK DLA TRANSPLANTACJI